งานร้อยเอ็ด

Roietjob.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • admin
  • 08 ธ.ค 2560
  • 1,322
Advertisement

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
1. ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
3. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. รู้จักเส้นทางในจังหวัดร้อยเอ็ด และใกล้เคียงเป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายไปส่งสินค้า (ไม้แบบพลาสติก) ตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง
2. ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่ใช้งานได้ทุกเวลา
3. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
อัตราค่าตอบแทน:วันละ 300 บาท ทำงาน จันทร์-เสาร์
การรับสมัคร:
ติดต่อ
ร้านบ้านเราไม้แบบ ร้อยเอ็ด
ที่อยู่
โทรศัพท์ 095-335-4275 , 088-5626668

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0310 วินาที